Korisnički servis, Korisnička dokumentacija

  • Korisnička dokumentacija

   •  
    • Ponuda sa cenovnikom od 01.09.2018. [ 249.39 KB ]
    • Ponuda sa cenovnikom od 01.09.2018.
    • download
    • Tip: Adobe PDF
     Veličina: 0.25MB
    • Ponuda sa cenovnikom od 17.04.2018. [ 246.78 KB ]
    • Ponuda sa cenovnikom od 17.04.2018.
    • download
    • Tip: Adobe PDF
     Veličina: 0.25MB
   •  
    • Posebne ponude u promotivnim akcijama od 01.06. do 31.07.2018. [ 415.07 KB ]
    • Posebne ponude u promotivnim akcijama od 01.06. do 31.07.2018.
    • download
    • Tip: Adobe PDF
     Veličina: 0.42MB
    • Beogrid programska ponuda digitalnih kanala [ 175.58 KB ]
    • Beogrid programska ponuda digitalnih kanala
    • download
    • Tip: Adobe PDF
     Veličina: 0.18MB
   •  
    • Posebne ponude u promotivnim akcijama od 01.03. do 30.04.2018. [ 513.94 KB ]
    • Posebne ponude u promotivnim akcijama od 01.03. do 30.04.2018.
    • download
    • Tip: Adobe PDF
     Veličina: 0.51MB
    • Ponuda sa cenovnikom od 06.02.2018. [ 266.07 KB ]
    • Ponuda sa cenovnikom od 06.02.2018.
    • download
    • Tip: Adobe PDF
     Veličina: 0.27MB
   •  
    • Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa [ 72.31 KB ]
    • Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa
    • download
    • Tip: Adobe PDF
     Veličina: 0.07MB
    • Opšti uslovi [ 141.44 KB ]
    • Opšti uslovi
    • download
    • Tip: Adobe PDF
     Veličina: 0.14MB
   •  
    • EON - Uslovi korišćenja [ 52.33 KB ]
    • EON - Uslovi korišćenja
    • download
    • Tip: Adobe PDF
     Veličina: 0.05MB
    • Parametri kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa [ 39.65 KB ]
    • Parametri kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa
    • download
    • Tip: Adobe PDF
     Veličina: 0.04MB
   •  
    • Cenovnik materijala [ 40.3 KB ]
    • Cenovnik materijala
    • download
    • Tip: Adobe PDF
     Veličina: 0.04MB
   •  
   •