• DUO NET+TEL

      Akcija uređaja traje dok traju zalihe, a najduže do 28.02.2018. i važi za sve nove korisnike uz ugovor na 24 meseca. Promotivni period traje jedan mesec uz ugovor na 12 meseci ili 4 meseca uz ugovor na 24 meseca. Akcije se ne mogu kombinovati. Uslovi u pogledu korišćenja usluga i ponuđenih paketa dati su u zvaničnoj ponudi sa cenovnikom.