•  

    

    

   SIMETRIČNI INTERNET
   DOWNLOAD = UPLOAD


  • Neograničen internet

    

   Akcija uređaja traje do 30.09.2017. i važi za sve nove korisnike uz ugovor na 24 meseca. Promotivni period traje jedan mesec uz ugovor na 12 meseci ili 4 meseca uz ugovor na 24 meseca. Uslovi u pogledu korišcenja usluga i ponuđenih paketa dati su u zvaničnoj ponudi sa cenovnikom.

   NAPOMENA: Od 01.03.2016. cena fiksne IP adrese je 390 dinara!

    

   Beogrid mreža +
   NEOGRANIČENI Internet paketi
   Brzina (Mb/s)
   u PREPAID-u
   CENA
   Fletić 2/2 1.150 din
   Flat 4/4 1.390 din
   Fun 8/8 1.790 din
   Family 10/10 2.290 din
   Company 12/12 3.890 din

   Usluga u postpaid-u moguća uz ugovornu obavezu od najmanje 12 meseci. Sve cene su izražene zbirno sa Mesečnim održavanjem - Beogrid mreža i odgovarajućim internet paketom. Svi prikazani paketi su neograničenog prometa. Obračunski period za prepaid pakete je 30 dana od momenta uplate. 

   Sve cene su s obračunatim PDV-om, a izražene su u dinarima na mesečnom nivou, osim gde je drugačije naznačeno. Ova ponuda se primenjuje od 01.01.2017. godine.