•  

    

    

   INTERNET + TELEVIZIJA + TELEFONIJA
   VEĆ OD 2680 DIN MESEČNO


  • TRIO NET+TV+TEL

   Svi novi pretplatnici, koji se opredele prilikom sklapanja ugovora za TRIO pakete uz ugovornu obavezu na 24 meseca, dobijaju 12 meseci odabrani paket po promotivnoj ceni. Uslovi u pogledu korišćenja usluga i ponuđenih paketa dati su u zvaničnoj ponudi sa cenovnikom.

   NAPOMENA: Svaki dodatni dekoder (drugi, treći) se doplaćuje po 250 dinara na odabrani paket korisnika.

    

   TV DODATNI PAKETI

   HIT 310 din
   PLUS 500 din
   HD 450 din
   PINK 310 din
   HBO 450 din
   Cinemax 200 din
   HBO PREMIUM 600 din
   HD MAXIMUM 1800 din
   CINESTAR TV PREMIERE HD 490 din

    

    

    
    

   Korisnici TRIO paketa imaju mogućnost promene i/ili dodavanja D3 paketa. Trajanje paketa za ove korisnike je minimalno 30 dana od momenta aktivacije. Tokom minimalnog trajanja korisnik može izvršiti promenu na paket/pakete veće vrednosti.